Tandlægeskræk - Se mere herom på www.tandskræk.dk

 

Jeg har mange års erfaring med at hjælpe mennesker med angst for tandbehandling.

Cirka en tiendedel af befolkningen lider af tandlægeskræk i større eller mindre grad. For disse mennesker er ethvert tandlægebesøg en problematisk og angstfyldt oplevelse - hvis de overhovedet kommer til tandlæge. I Danmark, Sverige og Norge har man gennem flere år forsket i tandlægeskræk og indhøstet erfaringer til gavn for disse patienter. Vi har på klinikken i Hjelmensgade 2, Aarhus C, gennemført et forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet Psykologisk Institut med støtte fra Region Midt. Undersøgelsen er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Public Health Dentistry ISSN0022 4006. Den godtgør, at der er evidens for at en model med fire sessioner bestående af samtaler og tilvænningstræning kan hjælpe bange patienter.

Årsagerne til tandlægeskræk er mange. Det kan ofte føres tilbage til dårlige oplevelser i tandlægestolen. Erfaringen viser, at tandlægeskrækken også kan stamme fra andre typer oplevelser, som kan have deres oprindelse i traumer, overgreb, fald, bilulykker, hospitalssituationer eller andre chokerende oplevelser. Disse hændelser kan ofte være forsvundet fra hukommelsen Her kan kroppen og dens reaktioner i terapien være vejen til forløsning af den angst, der ellers bliver forbundet med tandlægebesøgene.
Ud over at få forløst gammel angst lærer patienterne i terapirummet og på klinikken teknikker til at kunne rumme muligt ubehag og generobre kontrollen.

Hos patienter, hvor angsten er mindre udtalt, kan tilvænningsbehandling på tandklinikken iværksættes efter én eller ganske få terapeutiske samtaler.

Målet med behandlingen af tandlægeskrækken er at (gen)etablere tilliden til tandlægen og tilliden til, at det lader sig gøre at blive behandlet, således at det er muligt at møde op til tandeftersyn, uden at angst står i vejen herfor.

Mange mennesker, der er bange for tandbehandling, er flove over ikke at have været til tandlæge i lang tid. Frygten for at blive bebrejdet, at der er gået måske mange år, kan i sig selv holde mennesker fra at opsøge en tandlæge.
Bevidstheden om at have grimme tænder kan medføre sociale og arbejdsmæssige problemer med undgåelse af kontakt til andre mennesker, fordi man ikke bryder sig om at lukke munden op og vise de dårlige tænder, når man smiler og snakker.

Det er en kolossal lettelse at få taget hul på problemet og komme i behandling. Mange oplever, at de efter behandlingen får mere gåpåmod, og at livskvaliteten forbedres på flere planer.

Den glæde smitter også af på os, der behandler. Det er meget tilfredsstillende at medvirke til en sådan forandringsproces.

- Se mere herom på www.tandskræk.dk.

 

Læs også min artikel:
Angst for tandbehandling (PDF) - Artiklen har været bragt i Tidsskrift for Psykoterapi nr. 1 2018.


Psykoterapeut MPF
Tandlæge
Rikka Poulsen
Thunøgade 1B,
8000 Århus C

Telefon: 4085 8513

rikkapoulsen@stofanet.dk

 

www.rikkapoulsen.dk

www.tandskræk.dk