Honorar

 

Individuelle samtaler af 1 times varighed:770 kr.
Unge under uddannelse under 25 år:700 kr.
 
Individuelle samtaler af 45 minutters varighed:600 kr.
Unge under uddannelse under 25 år:530 kr.
 
Parsamtaler af 1½ times varighed:1250 kr.

Støtteordninger

Er din henvendelse begrundet i en arbejdsmæssig situation, kan du søge din arbejdsplads eller fagforening om at få dækket udgiften helt eller delvist.

Kommunen kan efter Serviceloven yde hel eller delvis dækning for udgiften til samtaleterapi hos en psykoterapeut. Reglerne administreres forskelligt fra kommune til kommune. 

Hvis du mener, du muligvis kan få støtte, så forhør dig i din bopælskommune, inden du påbegynder et terapeutisk forløb.

 


Psykoterapeut MPF
Tandlæge
Rikka Poulsen
Thunøgade 1B,
8000 Århus C

Telefon: 4085 8513

rikkapoulsen@stofanet.dk

 

www.rikkapoulsen.dk

www.tandskræk.dk