Behandling

 

Den terapeutiske proces sigter mod, at vi i vores liv og virke tør være dem, vi er, og tage ansvar for os selv og vores handlinger.Individuel samtale

Der kan være mange grunde til, at en længsel efter forandring i vores liv opstår: Sorg, angst, stress, traumer, eksistentielle kriser ledsaget af manglende livsudfoldelse, depression, ensomhed, følelsen af forladthed, mindreværdsfølelse.

I vores samtale tager vi udgangspunkt i de problemer, du bringer frem, og som du står i her og nu.

I en venlig og tryg atmosfære vil vi skabe et frirum, hvor krop, følelser, tanker og kan få plads og komme til udtryk og blive undersøgt nærmere.

Du vil lære at træne din opmærksomhed og at kunne være sammen med sider af dig selv, som kan opleves besværlige og som i dagligdagen let gemmes væk.

I det omfang det er relevant, inddrager vi mønstre fra barndommen og undersøger dem med nænsomhed. Det er min erfaring at indlærte mønstre kan låse os fast i gamle reaktioner uden hensyn til, at omstændighederne i vores liv har ændret sig.

Heri ligger et stort potentiale til forandring og mulighed for at frisætte bunden energi.

Du får således en ny forståelse for din livssituation, dine livsvilkår og din livshistorie, der motiverer og baner vejen for forandring.

Indsigten gør dig i stand til at se ukendte muligheder for at handle, vælge anderledes og gå nye veje for at skabe et rigere liv.

Parsamtaler

I parforholdet er kriser uundgåelige. Kommunikationsvanskeligheder, uenighed om børneopdragelse, vanskeligheder ved at få hverdagen med dens mange pligter til at hænge sammen, savn af nærhed og seksualitet kan være nogle af de problemer, der motiverer til at søge hjælp hos en professionel terapeut og samtalepartner.

Begge parter skal være indstillet på at ville samarbejde om at forbedre relationen.

Fokus sættes på den indbyrdes kommunikation. Evnen til at lytte fordomsfrit til den anden skal genskabes, så respekt og tillid genoprettes.

Begge parter bliver tilgodeset, så man føler sig set, hørt og taget alvorligt.

Stress/vejledning/coach

Mange mennesker oplever i disse år et stigende pres på deres arbejde og besværligheder med at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen. Det kan give sig udslag i regulær stress - vanskeligheder med at overkomme de mange ofte modsatrettede krav, søvnbesvær, modløshed, opgivelse, umotiveret gråd, mangel på evne til at prioritere med mere.


Psykoterapeut MPF
Tandlæge
Rikka Poulsen
Thunøgade 1B,
8000 Århus C

Telefon: 4085 8513

rikkapoulsen@stofanet.dk

 

www.rikkapoulsen.dk

www.tandskræk.dk